fredag 27. august 2010

Høy vannføring og dårlig bett

26.08.2010
Dagene blir stadig kortere og kortere. Dermed blir det mindre og mindre tid til fisking etter jobb. En typisk tur i elva etter jobb (og noe tid med familien), blir nå på kun ca 2 timer med effektiv fiske. Etter dette blir det altfor mørkt. I går var vi på en slik "kort" tur i nedre delen av elva for å fiske litt abbor. Det var unormalt mye vann nå, temperaturen lå i overkant av 16 grader. Pga store vannmengder var elva også ganske brun og sikten var dårlig.

På første turen oppstrøms fikk vi en liten stam. Hadde et par napp etter dette, men fikk dessverre ingen abbor denne kvelden. Prøvde også litt med Jigg, men heller ikke noe fisk her. Mulig abboren er skremt vekk etter båtracet som ble arrangert i dette området under elvefestivalen..

Neste tur blir etter all sannsynlighet en heldagstur til et vann hvor vi skal dorge og jerke etter gjedda.