søndag 17. april 2011

Førleksfiske17.04.2011
Isen har endelig sluppet taket i vannet, og det var da tid for å prøve førleksfiske etter gjedda.

Vannstanden er for tiden ganske høy, ca 1 meter høyere enn vanlig ellers på året. Vannet er som vanlig ganske farget, og sikten var på ca 1 meter. Temperaturen i vannet varierte mellom 3 - 4 grader.

Det var deilig å komme ut på vannet igjen, og forventningene var selvfølgelig store, men dette skulle vise seg å være en tur med få og ikke minst små gjedder. Vi så usedvanlig lite liv på ekkoloddet. Noen større buer ned på ca 7 -8 meter, men liten aktivitet ellers. Vi konsentrerte oss derfor mye om dette dypet, først og fremst med gummi mens vi lot båten drive sakte over området.

Totalt ble de 2 gjedder, en liten på dorg, tatt på Westins Jätte nede på 5,5 meter, samt en liten som hugg på Jeff Boggs Big Boy. Sistnevnte fulgte etter helt opp til overflaten på ca 12 meter dyp. Dessverre var det alt vi klarte å få til på denne turen som var preget av lange perioder uten å se liv på ekkoloddet og lang tid mellom hvert hugg.