tirsdag 6. november 2012

Predatorkonkurranse 2013

Inspirert av de dyktige predatorfiskerne Mads Jyde og Rasmus Ingemann i "Everything With Teeth" fra danmark, har vi lagt planer for en predatorkonkurranse for 2013 lignende deres "3 med Tænder". Konkurransen går ut på å fange 3 store eksemplarer av hver av artene gjedde, abbor og gjørs i løpet av en sesong.

Mål for sesongen

3 fisk av hver art med en samlet vekt på:
- 30 kg gjedde gir 100 poeng
- 4,5 kg abbor gir 100 poeng
- 18 kg gjørs gir 100 poeng

Poengberegningen gjør at man er avhengig av å fordele året mellom de tre artene, noe som gjør sesongen litt mer variert.

Foreløpig er det ment som en intern konkurranse, men det er mulig vi vil åpne for å invitere flere utvalgte predatorjegere.