torsdag 2. januar 2014

Predatorkonkurranse 2014Selv om vi er et team så skader det ikke å ha litt konkurranse seg i mellom og det er spesielt hyggelig at Steinar også nok en gang ønsker å delta sammen med oss. Dessuten startet vi med Predatorkonkurransen for å få bredere fokus på artene gjedde, abbor og gjørs. Det er vanskelig å satse fullt på tre arter på en sesong, men det gir en ekstra utfordring. Nå har det i det siste vært stort sett gjørsfiske på Ole og gjeddefiske på meg. Resultatet for 2013 tilsier at sesongen må planlegges nøye for å få fordelt fisketiden mest optimalt på de tre artene. Vi kommer  nok fortsatt til å melde inn fangster til Pikewallis (nå Pikewallis Scandinavian Challenge), men det blir nok vanskelig å hevde seg i toppen uten å satse på kun 1 art. Vi får se, men hovedfokuset blir vår egen interne Predatorkonkurranse i 2014.

KONKURRANSEREGLER
Konkurransen går ut på å fange 3 store eksemplarer av hver av artene gjedde, abbor og gjørs i løpet av en sesong. Sesongen varer fra og med 1/1 og til og med 31/12

Mål for sesongen:
3 fisk av hver art med en samlet vekt på:
  • 30 kg gjedde
  • 4,5 kg abbor
  • 18 kg gjørs
Ved oppnådd målvekt for en art, gis det 100 poeng. Poengene utgjør prosentvis oppnåelse av målvekten

Eks. for gjedde:
9,80 + 10,54 + 12,10 = 32,44 kg som gir (32,44/30*100) 108,13 poeng

Vinneren er den med mest poeng etter endt sesong. Vinneren må samtidig ha innmeldt 3 stk av hver art til konkurransen. Konkurransen forutsetter c&r på alle fangster, med mindre skader på fisken ikke gjør dette mulig. Ingen minstemål. Fangsten må meldes inn innen 2 uker etter fangsdato