torsdag 18. desember 2014

Luke 18

Gjørssesongen har vært alt annet enn bra, den har faktisk vært en real nedtur i den grad at vannet vi fisker i er ødelagt av massivt tyvfiske. Det er trist at et slik vann, som har vært unikt i Norge, ja faktisk unikt i Europa, har blitt behandlet på den måten. Vannet er regelrett tømt for store gjørs gjennom omfattende bruk av garn og lange liner.

Det ble lagt ned mye fisketid på vannet i år, men resultatet taler for seg selv - en gjørs på 5.080g.. det var det.. Frustrasjonen over at tyvfiskere fikk nærmest holde på som de ville resulterte i et åpent brev som Ole sendte til diverse instanser som kunne bidra med å få stanset vandalismen. Brevet finner du her "Et rop om hjelp for Akersvannet". Publisiteten ble stor og vi ble kontaktet av flere medier, ordføreren i Stokke samt politiet. Grunneierene i form av Trond Sørhaug tok tak i problemet, men var det for sent? Mest sannsynlig vil det gå flere år før dette vannet vil produsere store gjørs igjen, men det under den forutsetning at tyvfiskerene må vekk.

Det jobbes fortsatt med vannet, men det går tregt. Saken er fortsatt til behandling hos Fylkesmannen som har myndighet gjennom lov om innlandsfiske for blant annet arten gjørs. For vår del blir det ingen fisking etter gjørs i dette vannet på lang tid, faktisk burde nok gjørsen totalfredes frem til den om mulig kommer opp på et bærekraftig nivå igjen