søndag 7. desember 2014

Luke 7

Det er mange faktorer som skal vurderes under abborfisket. Stedet vi fikk denne abboren er spesielt spennende, da det i tillegg til lufttrykk, farge på vannet, undervannsformasjoner, tid på døgnet og vindretning også har tidevannet som en faktor som påvirker fisket. Alle disse er viktige faktorer som påvirker abborens levesett og med rett kombinasjon kan gi helt fantastiske fiskedager, men så er det jo også de dagene hvor det virker som om det er helt andre ting som er avgjørende for abborens aktivitet..