fredag 5. juni 2015

Sikker transport av båt på henger


For oss som kjører mye med båt på henger så er det viktig at vi også er nøye med sikring av lasten. I og med at båten blir satt ut og tatt opp igjen mange ganger i løpet av en sesong kan det være fristende å også slurve litt med f.eks antall stropper båten festes med. Jeg observerer stadig vekk båter som ikke er sikret i henhold til forskrift.

Så, hva sier egentlig forskriften? Paragraf 3-3 i "Forskrift om bruk av kjøretøy" gir oss svaret. Og det er spesielt nr 2 bokstav a) og b) som er viktig å legge merke til.

§ 3-3. Nærmere om sikring av gods
   I tillegg til bestemmelsene i foregående paragraf gjelder følgende for motorvogn eller tilhenger. Unntatt er transport av gods med motorsykkel, moped, beltekjøretøy eller innvendig i personbil:

   1. Anordning som begrenser godsrom, skal være påsatt og forsvarlig sikret under kjøring. Godsbærer skal være festet til kjøretøyet på slik måte at den ved full belastning kan tåle det som kreves etter nr. 2 nedenfor. Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet, skal være fuktet, dekket med presenning eller nett eller på annen måte være hindret fra å forlate kjøretøyet under transport. Dette gjelder ikke ved transport av massegods og samtidig spredning, f.eks. ved grusing av veg.

   2. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at ingen del av godset kan forskyve seg eller falle av.
      Sikring skal minst kunne tåle følgende krefter:
      a) Framover langs kjøretøyet: Kraft lik hele godsets vekt.
      b) Bakover og på tvers av kjøretøyet: Kraft lik halve godsets vekt.
      c) Framover langs tilhenger trukket av traktor eller motorredskap som er konstruert for fart ikke over 30 km/t: Kraft lik halve godsets vekt. 
      Gods skal være sikret ved låsing, stenging eller surring eller ved kombinasjon av disse metoder. Gods kan være sikret på annen måte hvis det ved beregninger eller praktiske prøver kan sannsynliggjøres at den anvendte metode oppfyller kravene i denne paragraf.
      Hvis det er mulig på grunn av godsets beskaffenhet og dimensjoner, skal surring på kjøretøy med åpent godsrom anbringes innenfor sidelemmer eller liknende. Er dette ikke mulig, må alle deler av surringen være festet slik at løse ender ikke kan skade annen trafikant.

   3. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke utenfor veg som er åpen for alminnelig ferdsel dersom godset likevel er forsvarlig sikret.
   0 Endret ved forskrift 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998).

Som et resultat av dette trenger man flere stropper, man trenger stropper som sikrer framover langs hengeren og stropper som sikrer bakover og på tvers. Sikring på tvers løses enkelt ved at man bruker stropp på hver side av båten, og ikke en sammenhengenede stropp over hele båten (noe veldig mange bruker). Dersom stroppen strekkes tvers over båten kan båten vri seg i stroppen. At stroppene skal sikre framover betyr ganske enkelt at man trenger stropper som er festet i båten og vinklet skrått bakover ned på hengeren. Motsatt vil sikring bakover være festet i båten og vinklet skrått framover ned på hengeren. Man bør dermed sikre med fire stropper. To festes i pullert framme og strekkes på skrå bakover på hver side (som samlet skal kunne tåle hele båtens vekt). To stropper festes i pullert på hver side bak og helst litt på skrå fremover (som samlet skal kunne tåle halve båtens vekt).I tillegg har jeg festet båten med kjetting i øyet foran til vinsjtårnet som en ekstra sikkerhet dersom vinsjen/båndet skulle svikte


Det kan også være lurt å få sjekket aktuell vekt på henger inkl båt og få avstemt om dette er innenfor maksvekt for hengeren. Anbefaler forøvrig også å sjekke vegvesenets tilhengerkalkulator for å sjekke om du eventuelt trenger utvidet førerkort. Og til slutt - husk å passe på at kuletrykket er innenfor anbefalt vekt. Har selv måtte justere en del på båtens plassering da jeg har nærmere 60kg batterier foran i båten og frontmontert el-motor (ca 25kg). Nå ligger kuletrykket på ca 90kg (burde egentlig vært 70kg). Uansett negativt kuletrykk må du ikke finne på å kjøre med.