fredag 24. juli 2015

Frontmontert el-motor og strømforbruk

Har du noen gang lurt på akkurat hvor mye strøm den frontmonterte el-motoren bruker. Vel, det har jeg, og svaret er ikke så enkelt. For det er avhengig av mange faktorer, som f.eks hva slags el-motor du har, type båt, hvor mye båten veier, hvor mye og fra hvilken retning det blåser og sist men ikke minst hvilken hastighet du kjører på.

Det er ganske vesentlig å ha et forhold til hvor mye strøm el-motoren bruker, både pga hvor stor batterikapasitet du trenger og for å passe på at man ikke tømmer batteriet/batteriene for mye. Hovedregelen er at man ikke skal tømme batteriene mer enn 50% av kapasiteten. Kapasiteten er gjerne oppgitt i Ah målt over en periode på 20 timer. Dvs har du et forbruksbatteri på 100Ah, så har du i realiteten kun 50Ah tilgjengelig. Dersom du tapper nevnte batteri ytterligere, vil det ta skade. For enkelte typer batterier, f.eks gel og AGM, kan man utnytte batteriet noe mer enn 50%.

Nå er ikke jeg noen ekspert på strøm, men jeg har funnet ut såpass at jeg trenger et amperemeter for å måle strømforbruk. Jeg har et tangamperemeter hjemme, men jeg fant til slutt ut at det var mye mer praktisk å installere en Victron BMV-700 batterimonitor som kunne overvåke min forbruksbank. Forbruksbanken min består av 2stk AGM 95Ah batterier som står foran i båten. Batteriene er parallellkoblet, det vil si at total kapasitet er 190Ah (reelt 95Ah) og spenningen er på 12V. Denne forbruksbanken er utelukkende dedikert el-motoren, da alt annet forbruk er koblet til et separat batteri bak i båten. Med batterimonitoren kan jeg kontinuerlig overvåke hvor mye ampere som forbrukes, spenning på batteribanken, hvor mye Ah jeg har brukt og ikke minst hvor mye prosent som gjenstår. Dessuten angir den i timer hvor lenge jeg kan kjøre med gjeldende forbruk før batteribanken er på 50% (dette kan angis til en annen prosent). Det er også andre funksjoner, men dette er de viktigste for meg. Nå er det slik at batterimonitoren vil gi et korrekt bilde på Ah som du har forbrukt, men hvor mye som gjenstår er ikke alltid like lett å beregne, da kapasiteten på batteriet forringes over tid. Ideelt sett burde man kanskje gjort en kapasitetstest av og til, slik at man kunne oppdatert batterimonitoren med hvor stor batteribanken reelt er, men så avansert har ikke jeg tenkt å gjøre det. Jeg kan leve med den feilen frem til jeg igjen bytter ut batteribanken.

Så, tilbake til spørsmålet. Hvor mye strøm bruker el-motoren? Båten min er en Tracker SuperGuide V16 SC med Mercury EFI 50hk. Min el-motor er av typen Minn Kota Powerdrive V2 iPilot 55lbs. Strømforbruket ble lest av ved forskjellige hastigheter og noen forskjellige vindretninger. Ved samtlige testrunder har jeg kjørt med 4 stenger med stangparavaner, med andre ord så reelt som mulig (for mitt bruk). Bensinmotoren har vært tiltet opp. Etter dette har jeg benyttet et gjennomsnitt av de forskjellige målingene. Resultatet ser du i følgende graf:Ved hastighetstrinn 5,5 trekker motoren ca 10Ah, dvs at med min batteribank på 190Ah, så kan jeg holde denne hastigheten i 9,5 time (190Ah x 50% / 10). Båten min går da i ca 1,4knop.

Det fine nå, siden jeg har en batterimonitor i konsollen, er at jeg hele tiden kan overvåke strømforbruket og til enhver tid vite hvor mye strøm jeg har brukt og ca hvor mye jeg har igjen.