søndag 17. januar 2016

Ekstern GPS antenne - Point 1


Dersom du har en kartplotter i båten kan dette være av interesse for deg. De fleste kombienheter har gjerne en innebygd GPS antenne, dette er veldig kjekt da det blir enklere å montere og ikke minst færre ledninger. Men dersom du utvider ditt system med en ekstern GPS antenne med innebygd kompass vil du raskt merke at dette har sine fordeler.

For det første vil du få en mer nøyaktig antenne i den grad at den oppdaterer din posisjon oftere. Det vil si at kartet ditt raskere vil oppdatere retningen du kjører, slik at kartet ikke "henger igjen" (spesielt når du endrer kurs). Men hovedårsaken til at jeg monterte en ekstern antenne var at jeg da også fikk med meg kompass. Kompasset gjør at retningen for båten alltid vil være korrekt. Dette merker du blant annet når du skal bakke med båten. Dersom du ikke har kompass vil kartet snu og tro at akterenden på båten din er forover, men derimot med kompass vil du se at båten også bakker på kartplotteren din. Og det er her den store fordelen ligger, for dersom du har dybdekart på din kartplotter så vil de konturene du ser på kartet alltid stemme i forhold til retningen på din båt (noe som ikke er mulig uten kompass dersom båten står stille).

En annen fordel er at man kan montere antennen et annet sted enn man har kartplotteren. Spesielt kjekt er dette dersom du lager egne dybdekart (f.eks gjennom Insight Genesis), da du kan montere antennen så nærme følerene til ekkoloddet som mulig. Det er derfor jeg har montert min antenne helt i akterenden av båten, for det er der følerene mine er montert. Posisjonene til hvert ekko vil dermed være mest mulig korrekt. Har du ikke en ekstern antenne og kombienheten er montert i midten av båten (f.eks ved konsoll) vil du alltid ha en feilmargin på opptil 2xavstanden mellom føleren og enheten, noe som vil resultere i at ditt dybdekart ikke blir korrekt.

I båten har jeg et Lowrance system og for å kunne koble på en ekstern antenne trenger man også et NMEA2000 nettverk. Man får kjøpt egne startpakker som inneholder alt du trenger for å bygge ditt eget NMEA2000 nettverk. Så har du en kompatibel enhet trenger du altså et NMEA2000 starter kit samt en Point-1 gps antenne. Nettverket trenger forøvrig en egen strømforsyning (følger med i starter kit).

Så har du ikke ekstern antenne i din båt, foreslår jeg at du bruker litt av tiden frem til båtsesongen til å montere dette, det gir ihvertfall helt klart noen store fordeler for oss som fisker fra båten og samtidig benytter oss av den fantastiske Insight Genesis tjenesten for å lage egne presise dybdekart