fredag 15. mars 2019

Fisk med lukket svømmeblære

Svømmeblæren er en gassfylt sekk som hjelper fisken å holde riktig dybde under vann. Enkelte fisk har en lukket svømmeblære, som f.eks abbor og gjørs. Dette gjør de spesielt utsatt for ubehag ved større trykkforskjeller. En lukket svømmeblære betyr at den regulerer gassmengden via blodårene, i motsetning til en åpen svømmeblære hvor trykket utlignes direkte via svelget. Et klassisk eksempel er at abbor reagerer negativt på raskere endringer i lufttrykk. F.eks vil et lavtrykk medføre at abboren kan ønske å søke dypere vann for å utligne trykkforskjellen.

Dette er noe vi som fisker disse artene må ta hensyn til, og da tenker jeg spesielt på hvor dypt det er forsvarlig å fiske gitt at man fortsatt skal kunne kalle det «catch and release». For fisker du for dypt, vil du, og ikke minst fisken, få problemer. Fisken rekker ikke å utligne trykket og svømmeblæren ekspanderer. Resultatet blir som regel en oppblåst fisk som ligger på siden og ikke klarer å svømme ned igjen. Er uhellet ute så er beste medisin å få fisken ned på korrekt dybde igjen så raskt som mulig.

Selv om vi prøver å unngå dette problemet ved å ikke fiske for dypt, er det umulig å ikke møte på fisk som sliter med ekspandert svømmeblære. Løsningen vår er en egenprodusert release mekanisme hvor vi kan senke fisken ned på ønsket dybde før vi slipper den fri. Den består av en 8 meter lang wire koblet til en klype som er nedblyet med et 250g søkke. Det er selvfølgelig avhengig av flere faktorer, men å fiske f.eks gjørs nede på 10 meter er å be om trøbbel. I kombinasjon med lavt oksygennivå i vannet, kan jeg nærmest garantere at den fisken ikke overlever en gjenutsetting med mindre den blir manuelt senket ned til korrekt dybde. Fordelen med vår rig er at vi kan holde fisken på rett dybde til den har fått «hentet» seg inn igjen og vi kjenner at den er klar til å gå, dvs at du tydelig kjenner at fisken begynner å dra. Vi har fulgt fisk vi har gjenutsatt på denne måten med ekkolodd og sett at den først svømmer ned på bunn for så å svømme videre.